பஞ்ச முக ஹனுமான் அருள் புரிவான்

பஞ்ச முக ஹனுமான்/ அருள் புரிவான் ராகம்: லதாங்கி   தாளம்: ஆதி

பஞ்ச முக ஹனுமான்/ அருள் புரிவான்

இனிய பழம் ஈந்து/ ஆட்கொள்ளுவான்

 

தானான சிரத்தை/ நடுவினில் கொண்டான்

இட புறத்தில் சிங்க/ குதிரை முகங்கள் வைத்தான்

வலப்புறம் கருட/ பன்றி வதனம் ஏந்தி

பத்து கரங்களுடன்/ காட்சி அளிப்பான்

 

கிழக்கில் ஹனுமன் முகம்/ பாவங்களை ஒழித்து

தெள்ளிய புத்தியை/ அள்ளிக் கொடுக்கும்

தெற்கில் நரசிங்கம்/ எதிரி பயம் போக்கி

அனைத்திலும் வெற்றியை/ அருளிச் செய்யும்

 

மேற்கில் கருட முகம்/ கொடிய வினைகள் நீக்கி

ப்ரேத பிசாசத்தின்/ விஷங்களை முறிக்கும்

வடக்கில் வராஹம்/ க்ரஹ தோஷம் களைந்து

எல்லா நலங்களையும்/ அள்ளித் தெளித்திடும்

 

மேலே நோக்கும்/ ஹயக்கிரீவரின் முகம்

கல்வி, ஞான, வெற்றியுடன்/ நற்குடும்பமும் அருளும்

இவ்வைந்து முகங்களையும்/ ஒருங்கே சேவித்து

இம்மையிலும் மறுமையிலும்/ களிப்பெய்துவோம்.

Advertisements