6. ஶ்ரீ என்ற தாயாரின் மகிமை  ராகம்: ஶ்ரீ தாளம்: ஆதி

 

ஶ்ரீ என்ற தாயாரின் / மகிமை சொல்லி மாளாதே

மாதவள் தன் அருளாலே / வையம் உய்ந்து போகுதே

 

பாற்கடலில் தோன்றி / பரமனின் வல மார்பினில்

வாழ்கின்ற மங்கையின் / கடாக்‌ஷம் அரியதே

 

அபராதங்களை / க்‌ஷமிக்கத் தூண்டி

மோக்‌ஷம் அருள தன் / கேள்வனை வேண்டி

அனைவர்க்கும் புருஷகாரம் / செய்கின்ற அவளின்

செந்தாமரைப் பாதமே / நமக்கென்றும் உரியதே

Advertisements