10. ஷோபனம் சொன்ன வாயு மைந்தனை ராகம்: ஆனந்த பைரவி தாளம்: ஆதி

ஷோபனம் சொன்ன / வாயு மைந்தனை

ஶ்ரீதேவி ஒரு வரம் / கேட்கப் பணித்தாள்

காவலிருந்த கொடிய / அரக்கிகளைக் கொல்ல

அனுமதி கோரினான் / ஆஞ்சனேயன்

இட்ட பணி செய்தவரை / நொந்து கொள்ளல் தகாது

அவர்களை ரக்‌ஷி என / உரைத்தாள் ஜானகி

கோராதவரையும் / காக்கும் அந்த உத்தமியின்

செங்கமலப் பாதங்களில் / பணிந்தான் அனுமான்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s