10. ஷோபனம் சொன்ன வாயு மைந்தனை ராகம்: ஆனந்த பைரவி தாளம்: ஆதி

ஷோபனம் சொன்ன / வாயு மைந்தனை

ஶ்ரீதேவி ஒரு வரம் / கேட்கப் பணித்தாள்

காவலிருந்த கொடிய / அரக்கிகளைக் கொல்ல

அனுமதி கோரினான் / ஆஞ்சனேயன்

இட்ட பணி செய்தவரை / நொந்து கொள்ளல் தகாது

அவர்களை ரக்‌ஷி என / உரைத்தாள் ஜானகி

கோராதவரையும் / காக்கும் அந்த உத்தமியின்

செங்கமலப் பாதங்களில் / பணிந்தான் அனுமான்

Advertisements