9. ராகவனின் வெற்றியை ராகம்: ஷண்முகப்பிரியா (அ) ரீதிகௌளை தாளம்: ஆதி

 

ராகவனின் வெற்றியை / தேவியிடம் பறை சாற்ற

அனுமனை அல்லாது / வேறெவரும் உண்டோ

 

சீதையிடம் இனிய / செய்தி சொன்ன கபி ராஜன்

அன்னையின் திருவாக்கை எதிர் நோக்கி நின்றான்

 

பரமானந்தத்தால் / பேசாத மைத்திலி

க்ருதக்ஞதையால் தன் / கரங்களைக் குவித்தாள்

அக்கணமே மாருதி / பெரும் புகழை அடைந்து

ராமனிடம் இட்டுச் செல்லும் / சிறிய திருவடி ஆனான்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s