9. ராகவனின் வெற்றியை ராகம்: ஷண்முகப்பிரியா (அ) ரீதிகௌளை தாளம்: ஆதி

 

ராகவனின் வெற்றியை / தேவியிடம் பறை சாற்ற

அனுமனை அல்லாது / வேறெவரும் உண்டோ

 

சீதையிடம் இனிய / செய்தி சொன்ன கபி ராஜன்

அன்னையின் திருவாக்கை எதிர் நோக்கி நின்றான்

 

பரமானந்தத்தால் / பேசாத மைத்திலி

க்ருதக்ஞதையால் தன் / கரங்களைக் குவித்தாள்

அக்கணமே மாருதி / பெரும் புகழை அடைந்து

ராமனிடம் இட்டுச் செல்லும் / சிறிய திருவடி ஆனான்

Advertisements