வெறும் நிலாவா, வெள்ளி நிலாவா?

20170907_185847.jpg

சம்மந்தமே இல்லாமல் இந்த படம் இங்கெதற்கு என நினைப்போருக்கு: எனக்கும் தெரியவில்லை. இது நான் எடுத்த புகைப்படம், எனக்குப் பிடித்திருந்தது. அதன் மீது இக் கவிதையை எழுதினேன். அதை மாற்ற மனம் வரவில்லை, எனவே அப்படியே விட்டு விட்டேன். படத்தையோ, கவிதையையோ, இரண்டையும் சேர்த்தோ ரசித்து விடுங்களேன்? நன்றி.